วันจันทร์ที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2551

การทำรูปถ่าย 1 นิ้ว1.เิปิดโปรแกรม Photoshop และคลิก File แล้วเลือกคำสั่ง New ดังรูปที่(1)

(1)

2.กำหนดค่าหน้ากระดาษ ดังรูปที่(2)


(2)

3.การตีเส้น Grid ของการทำรูปถ่าย 1 นิ้ว
ด้านกว้างใช้ขนาด 1.5 นิ้ว
ด้านยาวใช้ขนาด 1.25 นิ้ว
ดังรูปที่(3)
(3)

4. ขั้นตอนการเปิดรูปถ่ายที่จะนำมาใช้ในการทำรูป 1 นิ้ว คลิก File แลัวคลิก Open As ดังรูปที่ (4)
(4)

5.คลิกรูปถ่ายที่จะนำมาทำเป็นรูป 1 นิ้ว แล้วแล้วคลิก open ดังรูปที่(5)

(5)
6.จากนั้นก็ให้กำหนดค่าของการทำรูป คือคำสั่ง style เลือก Fixed Ratio ด้านกว้างขนาด 1.5 นิ้ว ด้่านยาวขนาด 1.25 นิ้ว
ดังรูปที่(6)


(6)

7.เครื่องมือที่ใข้ในตีกรอบของการทำรูป 1 นิ้ว คือดังรูปที่(7)
(7)

8.จากนั้นก็ทำการตีกรอบรูปตามขนาดที่เหมาะสำหรับการทำรูป 1 นิ้ว ดังรูปที่(8)

(8)

9.คลิกที่เครื่องมือที่ใช้ในการลากรูปลงไปในช่องที่เราตีด้วยเส้น Grid ของการทำรูป 1 นิ้วคือเครื่องมือ ในรูปที่ (9)

(9)

10.จากนั้นก็ไปกดคลิกค้างในกรอบสี่เหลี่ยมที่มีเส้นปะ แล้วลากนำมาใส่ในช่องที่เราตีด้วยเส้น Grid ตามลูกศรสีแดง
ดังรูปที่(10)เมื่อใส่จะเป็นดังรูปที่(11)

(10)

(11)

11.จากนั้นก็กด Cirl+T ให้กรอบสีเหลี่ยมขึ้นบนรูปของเราตามลูกศรสีแดง ดังรูปที่ (12)
แล้วย่อขนาดรูปให้เท่ากับข่องที่เรากำหนดไว้โดยกด Shiftค้างแล้วทำให้รูปเท่ากับกรอบที่เรากำหนดด้วยเส้น Grid
ดังรูปที่(13)
(12)(13)

12.จากนั้นเราก็ไปที่กรอบสีเหลี่ยมทางขวามือที่มีวงกลมด้วยสี่แดงดังรูปที่(14)
แล้วกดคลิกค้างที่ Layer 1 แล้วลากไปที่ Create a New Layer ดังรูปที่ (15)
แล้วมันจะขึ้นว่า Layer 1 Copy ดังรูปที่(16)(14)


(15)

(16)

13.จาักนั้นก็ไปที่คลิกที่ Layer 1 copy แล้วกดลูกศรที่คียบอร์ดไปลงที่ช่องที่เราได้กำหนดไว้ ดังรูปที่(17)
หลังจากนั้นเราก็ทำการรวม Layer กันโดยการที่เราไปคลิกที่ Layer 1 Copy และกด ctrl ค้างไว้
แล้วไปคลืกที่ Layer 1 แล้วก็คลิกขวาไปที่ Merge Layer แล้วมันจะขึ้นมาว่า Layer 1 Copy
จากนั้นเราก็ลากไปที่ Create a new layer จะได้ดังรูปที่ (18) แล้วมันก็จะได้รูป ดังรูปที่ (19)


(17)

(18)

(19)

14.จากนั้นก็ทำตามขั้นตอนในข้อที่ 13 จนเสร็จแล้ว เราคลิกเมนู File แล้วเลือก Save หรือ Save As ก็ได้
และเปลี่ยน File Name เป็น JPEG(*JPG
เป็นอันว่าเสร็จสิ้นการทำรรูป 1 นิ้ว หน้าตาจะออกมาประมาณอย่างนี้ดังรูปที่ (20)
(20)4 ความคิดเห็น :

 1. ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

  ดีครับน่าสนใจ พอดีกำลังจะทำอยู่ เพราะไปทำที่ร้านแพงมากเลย ขอขั้นตอนต่อไปด้วยครับ กำลังติดตามอยู่

 2. ไม่ระบุชื่อ กล่าวว่า...

  สุดยอดอะ แหล่มเลย

 3. NatZ กล่าวว่า...

  มีอืกวิธีนึงนะ ลองเข้าไปที่ File>Automate>Picture Package มี template หลายแบบให้เลือกเลย หากไม่มีขนาดที่ต้องการ เราสามารถสร้าง template เองได้ด้วย

 4. natz กล่าวว่า...

  เพิ่มอีกนิดนึงสำหรับวิธีที่เจ้าของเว็บนำเสนอ นั่นคือ หากเราต้องการ duplicate หลายๆ รูปเพื่อเอามาเรียงในแบบที่เราทำเอาไว้ เราก็ปรับขนาดรูปให้พอดีกับเส้น grid ที่ทำเอาไว้(เป็นรูปต้นแบบ) จากนั้น คลิกค้างที่รูปนั้นแล้วกด Shift+Alt แล้วลากรูปที่ได้ออกมาวางเรียงตามช่องที่ทำเอาไว้ สมมติว่า เราเรียงแถวแรกได้ 4 รูปแล้ว หากเราต้องการจะเรียงอีก เราก็ merge layer ของรูป 4 รูป จากนั้น เราก็คลิกที่รูปแล้วกด shift+alt จากนั้นก็ลากลงมา เราก็จะได้รูปเพิ่มมาอีก 4 รูป รวมกับรูปเดิมก็จะเป็น 8 รูปอย่างง่ายดาย (8 รูปแบ่งเป็น 2 layer คือ layer เก่า และ layer ใหม่ที่เรา duplicate เพิ่ม)